Vedenie jednoduchého účtovníctva

 • zavedenie novej firmy: 25,00 €
 • prevzatie existujúcej firmy: od 35,00 €
Počet položiek / mesiac Paušálna cena Cena za položku
do 50 35,00 € -
51 - 300 - 0,55 €
301 - 600 - 0,44 €
601 a viac - 0,39 €

 

 • spracovanie daňového priznania k DPH: 17,00 €
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmu DPFOB: od 45,00 €
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmu DPFOA: od 40,00 €

Vedenie podvojného účtovníctva

 • zavedenie novej firmy: 25,00 €
 • prevzatie existujúcej firmy: od 50,00 €
Počet položiek / mesiac Paušálna cena Cena za položku
do 50 45,00 € -
51 - 100 - 0,77 €
101 - 200 - 0,74 €
201 a viac - 0,72 €

 

 • spracovanie daňového priznania k DPH + kontrolný výkaz ( štvrťročne ): 17,00 €
 • spracovanie daňového priznania k DPH + kontrolný výkaz ( mesačne ): 17,00 €
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmu vrátane účtovnej závierky: od 165,00 €
 • súhrnný výkaz: 17,00 €

Mzdy  a personalistika

 • zavedenie nového zamestnanca: 10,50 €
 • mzdy – zhotovenie výplatnej pásky: 9,00 €
 • mesačné výkazy do SP, ZP, DÚ: 3,50 €
 • ročné zúčtovanie dane: 4,50 €
 • ročné hlásenie: 17,00 €
 • prihlášky a odhlášky do poisťovní: 18 €/ 1 hod.

Ostatné práce

 • administratíva dokladov (tlač/vedenie šanona ): 5% z ceny za vedenie účtovníctva
 • spracovanie daňového priznania k dani za motorové vozidlo: 17 €+ 5,50 € za každé ďalšie motorové vozidlo
 • kniha jázd ( 1 vozidlo/1 mesiac ): 10,00 €
 • ekonomické poradenstvo: 30,00 € za každú začatú hodinu, stály klient: zdarma/1 hod. mesačne
 • zastupovanie na DÚ, SP, ZP a pod: 20,00 € za každú začatú hodinu
 • príprava reportov na žiadosť klienta: 18,00 € / 1 hod.

Cenník platný od 1.1.2024

NIE SME PLATCAMI DPH!